Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

7723 217d 390
Reposted fromwezuwia wezuwia viabanshe banshe
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viapierdolony pierdolony
5738 65d3 390
Reposted fromturquoise turquoise viapierdolony pierdolony
1793 7cce 390

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viaveritas1 veritas1
1119 9ce5 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaIamPerfect IamPerfect
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
6132 a7f9 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viasilence89 silence89
7469 157f 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacynamon cynamon
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viacynamon cynamon
Któregoś dnia obudzisz się o jedenastej w sobotę obok miłości swojego życia, zrobisz kawę i jajecznicę. I po prostu będzie w porządku.
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viacynamon cynamon
2712 8942 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
5135 e03c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamidaj midaj
2627 a8fc 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamidaj midaj
"Enjoying a Baileys hot chocolate looking across the slopes".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl